Locul de muncă: UMF Carol Davila Bucuresti Catedra de protetica dentara fixa si ocluzologie
Perioada: Din 2002 până în prezent
Funcţia sau postul ocupat: Conferențiar
Activităţi şi responsabilităţi principale: Activitati didactice, de cercetare, asistenta medicala
Numele şi adresa angajatorului: UMF Carol Davila Bucuresti Str. Dionisie Lupu Nr.37 tel +40213180718
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Facultatea de medicina dentara – Catedra de protetica dentara fixa si ocluzologie – Învățământ superior

Autor a 6 carti de specialitate ca prim autor
Autor a 8 articole de specialitate publicate în reviste ISI
Autor a 18 articole de specialitate publicate în reviste BDI și CNCSIS și a 2 articole publicate în alte reviste de specialitate
Autor a 23 de comunicari stiintifice prezentate la congrese de medicina dentara în țară și strainatate
Activitate de cercetare: Director/responsabil de proiect în 2 proiecte de cercetare (unul international si unul national) si membru in colectivele de cercetare a altor 2 proiecte de cercetare
Membru al comisiei de redactare a subiectelor pentru rezidentiat (2005,2011)
Lector la 10 cursuri de perfectionare post universitare creditate cu puncte EMC (în București și în provincie)
Îndrumator stiintific al lucrarilor de diploma (21)
Membru în Comisia de Jurizare a Congresului Studențesc StuDent 2009
Participant la sesiunile de concurs de admitere la facultate, comisii de licență și susținere lucrări de diplomă, examene din cadrul doctoratelor, comisii de concurs de preparator și asistent universitar, medic specialist și primar
Membru al colectivului de redactie al unei reviste de specialitate
Organizator de manifestări stiințifice: workshopuri și congrese
Membru al Adunării Nationale al CMDR (în urma alegerilor)
Membrual Consiliului Judetean al CMDB (în urma alegerilor)
Membru al Comisiei de Disciplină a CMDB
Membru al Comisiei Profesional Stiințifică a CMDB
Membru al Comisiei de Protetică Dentară A CMDB
Trezorier al Societății Române de Protetică Dentară si Maxilo-Facială (SRPDMF)
Membru UNAS, SRPDMF, CMDB, SRS (Societatea Română de Stomatologie, SRED (Societatea Română de ergonomie), SRIOB (Societatea română de implantologie orală și biomateriale)